Review

Martijn van 14 jaar, begeleiding vanaf brugklas

 

"Toen we merkten dat onze zoon (nu 14 jaar) na de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs langere tijd niet lekker in zijn vel zat en zijn studieresultaten te wensen overlieten, hebben we eerst zelf als ouders geprobeerd alle zeilen bij te zetten om zodoende een positieve omslag te bewerkstelligen. Omdat de problemen aan bleven houden, hebben we uiteindelijk besloten gespecialiseerde hulp in te roepen. Via de zorgcoördinator van school kregen we een aantal adressen aangereikt, waaronder die van Marjo Kallen.

De jarenlange ervaring van Marjo in zowel het basisonderwijs als het middelbaar onderwijs alsmede het geven van individuele begeleiding aan huis spraken ons meteen aan. De keus was dan ook snel gemaakt. Vanaf het eerste bezoek was er sprake van een duidelijke klik tussen onze zoon en Marjo. Haar aanwezigheid voelde al gauw heel vertrouwd. Voor ons als ouders was en is het fijn om onze zorgen met Marjo te kunnen delen. Zij kan zich inleven in de problematiek en reikt in overleg met ons en onze zoon mogelijke handvatten aan.

Onze zoon heeft inmiddels op het sociaal-emotionele vlak een goede vooruitgang geboekt, waar we ontzettend blij mee zijn. Nu wordt er hard gewerkt om ook de studieresultaten op peil te krijgen. We zijn er nog niet, maar we hebben er vertrouwen in dat ook dit op termijn goed zal komen.". 

 

Terug naar: Alle reviews