Review

Martijn 14 jaar, begeleiding vanaf brugklas

 

Review van de moeder Martijn:

 " Toen we merkten dat onze zoon (nu 14 jaar) na de overstap van basisschool naar middelbaar onderwijs langere tijd niet lekker in zijn vel zat en zijn studieresultaten te wensen overlieten, hebben we eerst zelf..." 

Lees meer

 


Anne heeft de diagnose PDD /NOS

Review van de moeder Anne:

"Na een paar weken merkten we al verschil. Er is meer rust in huis. Heerlijk dat we niet meer hoefden te vragen of het huiswerk al af is. Ik kan weer moeder zijn ipv de controleur..."

Lees meer

 


Jerom heeft de diagnose PDD/NOS en ADD en een vertraagde informatieverwerking.

Persoonlijke doelen zijn: Stress verminderen door leren plannen en structureren. Aan zelfstandigheid werken en zo zijn zelfbeeld positief versterken.

 

Review van de moeder Jerom:

" Eigenlijk kunnen we alleen maar pluspunten bedenken. Jerom had door de begeleiding een "kort" lijntje met zijn na te komen afspraken, het gaf hem een heel stuk duidelijkheid en structuur... "

Lees meer


Review van Jerom

"Toen ik voor het eerst kennismaakte met deze soort hulp wist ik niet goed of het me zou helpen. Toen dacht ik van: "waar ben ik aan begonnen?. Er werd gevraagd waar ik aandacht aan uit wilde geven zodat ik me daarin kon verbeteren. Na enkele weken zag ik al resultaat, omdat mijn verbetering van mijn gedrag werd opgemerkt bij leraren. Het was fijn om te horen en ik wilde nog meer verbeteren. Aan het eind van de rit had ik als resultaat dat ik me meer inzette voor school. Dankzij de hulp van mijn begeleidster is mij dit gelukt, ik vind dat u mij goed heeft geholpen en ook goed snapte waar ik problemen mee had."Koen heeft de diagnose PDD/NOS.

Hij heeft PGB voor begeleiding na school. Doelen: weerbaarheid vergroten en grenzen durven verleggen; stress verminderen; efficiënter leren leren. In balans leren blijven en zo zelf zijn zelfbeeld te versterken.

 

Review van Koen

"Ik heb 1 keer per week begeleiding van mw. Kallen. Ik vind het een fijne begeleiding want je kan over bepaalde dingen praten. Wat ik onthou van de begeleiding is de leren leren methode. "