Diensten

Vanuit het gedachtegoed van de positieve psychologie help ik in de thuissituatie met het bewustmaken van de aanwezige kracht en competenties. Contact met school en eventuele hulpverleners hoort hier bij.

Mijn doel is de eigen veerkracht te vergroten en door leren plannen en structureren, de vaak te
grote stress te reduceren. Aandacht voor een afwisselend dagritme met voldoende inspanning en
ontspanning krijgt dan ook veel aandacht.


Sinds 5 jaar werk ik als zzp Kinder-en Jongerencoach.
*Mijn coaching wordt vergoed door de Gemeente via arrangementen Jeugd en WMO, na verwijzing
door huisarts en of schoolarts.
*Per januari 2019 werk ik samen met:
Centrum voor SOLK, Rijksweg Zuid 43, 6131 AL Sittard.
Plinthos, Daniken 1 6174RA Schinnen. Mutsaersstichting.