Marjo Kallen

Marjo Kallen

"Positieve aandacht doet groeien!"

Een goede balans op het gebied van emoties en stress is van grote invloed op gedrag en prestaties op school, thuis en in de vrijetijd. Mijn coaching geeft een extra steuntje in de rug zodra dat nodig blijkt bij kinderen en jongeren met of zonder diagnose. Ik kan helpen bij structuur aanbieden, leren plannen en stress te hanteren. Hierbij is herhaling en trainen van nieuw gedrag van wezenlijk belang. Voor 8e groepers bied ik een brugklastraining aan. Daarnaast bied ik begeleiding voor jongeren en volwassenen bij loopbaanoriëntatie en studiekeuze.

Kinder- en Pubercoach

 • Stress herkennen en kunnen hanteren.
 • Leren structuren en plannen.
 • Weten hoe je leert.
 • Goed voor jezelf durven
  op te komen.
 • Brugklastraining

Jongerencoach

 • Hulp bij loopbaanoriëntatie en studiekeuze
 • Op zoek naar kernkwaliteiten en competenties.
 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

Ervaring

 • 40 jaar werkzaam in basisonderwijs en VMBO
 • 4 jaar tot 20+
 • Trainer sociale vaardigheden
 • Creatief hulpverlener
 • Positieve psychologie
 • Docent en mentor

Specialisatie

 • Werken met jongeren met SOLK klachten
 • Werken met “Thuiszitters”